Община Сопот

Начало

(страницата се зарежда само с Mozilla Firefox и Google Chrome)


Официален e-mail на

Общинска администрация Сопот:

  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А

Кмета на Община Сопот Деян Дойнов и църковното настоятелство при храм „Св.Св. Петър и Павел” приканват жителите и гостите на общината да присъстват на традиционния курбан за здраве и благоденствие, който ще се раздаде на 18.01.2018г. от 10.30 часа в двора на църквата.

З А П О В Я Д А Й Т Е !!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Сопот уведомява, че в срок до 31.01.2018 г. включително може да представите инвестиционни предложения във връзка с:

отдаване под наем на поземлен имот /ПИ/ частна общинска собственост с идентификатор 68080.501.5039, с площ 1 606 кв. м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; НТП: За друг поземлен имот за движение и транспорт, квартал : 9, УПИ – XI – автогара, ул. „Иван Вазов“ № 75 по КККР на гр. Сопот

предоставяне на концесия за ползване на поземлен имот /ПИ/ публична общинска собственост с идентификатор 68080.501.5038, с площ 2 063 кв. м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; НТП: За паркинг, квартал : 9, УПИ – X – паркинг, ул. „Иван Вазов“ по КККР на гр. Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ponaka_budjet_2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Януари - 2018 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 17 (седемнадесети), 24 (двадесет и четвърти), 25 (двадесет и пети), 26 (двадесет и шести), 29 (двадесет и девети), 30 (тридесети), 31 (тридесет и първи) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

Забранявам влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

voenni_trenirovki_29.12.2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С  Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Сопот уведомява всички съсобственици на имоти с общината, че могат да подадат заявление в деловодството на общинска администрация на ул. „Иван Вазов“№ 34, ако желаят да закупят идеалните части общинска собственост от съсобствения имот.

Тел. 03134/60-03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kmet_na_meseca_2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Земетресението е природно бедствие, което не може да бъде предсказано. Правилното поведение на всеки от нас може да бъде животоспасяващо. Как да бъдем подготвени за безопасно поведение и правилна реакция при земетресение?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Искане за средства на ниво проект

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Годишен финансов отчет

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

От 01.11.2017 г.

Община Сопот е с НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ

в "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД 

IBAN сметка

Валута

BIC

Вид

BG82 DEMI 9240 3200 1994 14

BGN

DEMIBGSF

ИЗВЪНБЮДЖЕТНА

BG92 DEMI 9240 3100 1994 12

BGN

DEMIBGSF

БЮДЖЕТНА

BG80 DEMI 9240 8400 1994 09

BGN

DEMIBGSF

ДАНЪЧНА

BG56 DEMI 9240 3300 1994 13

BGN

DEMIBGSF

НАБИРАТЕЛНА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


 


''Там - наший дом благословени,
там кътът роден, кътът мил,
магнит за спомени свещени,
където аз съм се родил'' ...
Иван Вазов

 

Община Сопот

е възстановена с Указ № 318/05.09.2003г. на Президента на Република България. С Указ №319/05.09.2003г. са насрочени избори за кмет на общината и общински съвет. Към днешна дата населението на община Сопот е 11 724 човека. Населените места в общината са гр. Сопот и с. Анево.

  Град Сопот се намира на 5 км западно от гр. Карлово, в подножието на Стара планина. Билото на Балкана тук е увенчано с един от най-личните старопланински върхове, като се почне от в. "Добрила"/1 868м/, в. "Амбарица"/2 166м/ и се стигне до суровия и труднодостъпен в."Ботев" /2 376м/. Това всъщност е най-красивата, най-привлекателната каменна приказка, където старопланинският пейзаж се доближава най-плътно до алпийския релеф. Село Анево се намира на 2,5 км, западно от гр. Сопот. На 500 м северно от селото има останки от римска пътна станция /Хисърлъка/. Малко по-на север са останките от средновековния град-крепост "Аневско кале" от ХІІ - ХІV век - едно от най-запазените средновековни укрепления у нас. Община Сопот е разположена в южното подножие на Балкана, на височина около 510м надморското равнище. През общината преминават първокласната шосейна магистрала София - Карлово- Бургас и подбалканската железопътна линия София-Бургас. Общината поддържа редовни автобусни линии с Карлово и останалите селища от Стремската долина, с Пловдив, София и Троян.