Община Сопот

Начало

(страницата се зарежда само с Mozilla Firefox и Google Chrome)


Официален e-mail на

Общинска администрация Сопот:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЪОБЩЕНИЕ

Община Сопот уведомява всички съсобственици на имоти с общината, че могат да подадат заявление в деловодството на общинска администрация на ул. „Иван Вазов“№ 34, ако желаят да закупят идеалните части общинска собственост от съсобствения имот.

Тел. 03134/60-03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Октомври - 2017 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 6 (шести), 13 (тринадесети) - за времето от 08:10 часа до 13:20 часа.

- На 4 (четвърти), 5 (пети), 9 (девети), 10 (десети), 11 (единадесети), 12 (дванадесети), 16 (шестнадесети), 17 (седемнадесети), 18 (осемнадесети), 19 (деветнадесети), 20 (двадесети), 23 (двадесет и трети), 24 (двадесет и четвърти), 25 (двадесет и пети), 26 (двадесет и шести), 27 (двадесет и седми), 30 (тридесети), 31 (тридесет и първи) - за времето от 08:10 часа до 24:00 часа.

Забранявам влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

 

voenni_trenirovki_26.09.2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Сопот напомня на всички собственици на домашни кучета, че според Наредба за регистриране и стопанисване на кучета в община Сопот, са длъжни да ги регистрират в общината. Заплаща се годишна такса за притежаване на куче в размер на 12лв., определена в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в община Сопот. Таксата се заплаща ежегодно.

Уведомяваме Ви, че при установяване на нерегистрирано куче, на собственика ще бъде наложена глоба.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Уважаеми жители на община Сопот, уведомяваме Ви, че поради опастността от възникването на пожари се ЗАБРАНЯВА паленето на стърнища, крайпътни ивици и сухи треви под каквато и да е форма и цел.


НАРУШИТЕЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ СТРОГО САНКЦИОНИРАНИ !!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kmet_na_meseca_2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Земетресението е природно бедствие, което не може да бъде предсказано. Правилното поведение на всеки от нас може да бъде животоспасяващо. Как да бъдем подготвени за безопасно поведение и правилна реакция при земетресение?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Искане за средства на ниво проект

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Годишен финансов отчет

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

От 01.07.2017 г.

Община Сопот е с НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ

в ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА клон Карлово

IBAN сметка

Валута

BIC

Вид

BG33 CECB 9790 3268 1394 00

BGN

CECBBGSF

ИЗВЪНБЮДЖЕТНА

BG86 CECB 9790 3168 1394 00

BGN

CECBBGSF

БЮДЖЕТНА

BG90 CECB 9790 8468 1394 00

BGN

CECBBGSF

ДАНЪЧНА

BG77 CECB 9790 3368 1394 00

BGN

CECBBGSF

НАБИРАТЕЛНА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


 


''Там - наший дом благословени,
там кътът роден, кътът мил,
магнит за спомени свещени,
където аз съм се родил'' ...
Иван Вазов

 

Община Сопот

е възстановена с Указ № 318/05.09.2003г. на Президента на Република България. С Указ №319/05.09.2003г. са насрочени избори за кмет на общината и общински съвет. Към днешна дата населението на община Сопот е 11 724 човека. Населените места в общината са гр. Сопот и с. Анево.

  Град Сопот се намира на 5 км западно от гр. Карлово, в подножието на Стара планина. Билото на Балкана тук е увенчано с един от най-личните старопланински върхове, като се почне от в. "Добрила"/1 868м/, в. "Амбарица"/2 166м/ и се стигне до суровия и труднодостъпен в."Ботев" /2 376м/. Това всъщност е най-красивата, най-привлекателната каменна приказка, където старопланинският пейзаж се доближава най-плътно до алпийския релеф. Село Анево се намира на 2,5 км, западно от гр. Сопот. На 500 м северно от селото има останки от римска пътна станция /Хисърлъка/. Малко по-на север са останките от средновековния град-крепост "Аневско кале" от ХІІ - ХІV век - едно от най-запазените средновековни укрепления у нас. Община Сопот е разположена в южното подножие на Балкана, на височина около 510м надморското равнище. През общината преминават първокласната шосейна магистрала София - Карлово- Бургас и подбалканската железопътна линия София-Бургас. Общината поддържа редовни автобусни линии с Карлово и останалите селища от Стремската долина, с Пловдив, София и Троян.