Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стартира нова мярка за насърчаване на мобилността на безработните лица

 

В Бюрата по труда към Агенцията по заетостта ще приемат заявления от безработни лица за получаване на средства за покриване на разходи за наем, такса за ясла или детска градина и интернет услуги.

Тази възможност вече имат безработни, които са насочени към работно място и сменят адреса си за да работят на повече от 50 км далеч от дома си. Средствата по мярката се отпускат за не повече от 12 месеца, като размерът им за тази година е до 200 лв. месечно.

Новата мярка е регламентирана в чл. 42, ал.3 с последните промени в Закона за насърчаване на заетостта и Правилника за прилагането му. Тя ще подкрепи семействата, които не търсят работа далеч от местоживеенето си поради липсата на имот в друго населено място и невъзможността с трудовите си доходи да покриват разходите за наем, грижа за децата в детско заведение и други услуги за нормален жизнен стандарт. Предоставяната финансова подкрепа за възстановяване на част от тези разходи е насочена и към младежите, напускащи специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип. Тя ще насърчи териториалната им мобилност и стимулира мотивацията им за самостоятелен и независим от институциите живот.

Успоредно с това, създаването на условия за по-голяма мобилност и активност на безработните лица и особено на тези с професионални умения е в унисон с нарасналото търсене от бизнеса на квалифицирана работна сила.

Подробна информация може да се получи във всяка дирекция „Бюро по труда” и на официалната страница на Агенцията по заетостта в рубриката „насърчителни мерки за безработни лица”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 13.11.2017 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО

ул. “Меден дол” № 10 тел. 0335/946-35

ФИЛИАЛ – гр.СОПОТ, ул.”Иван Вазов” № 34, тел.03134/76-61

Работни места за специалисти с висше образованиe

1 счетоводител, оперативен

1 управител на бензиностанция – висше, средно образование, работа с компютър-добро ниво

Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование

3 шивач

2 гладач , окончателно гладене

4 майстор-производство на тестени изделия

2 администратор , хотел

10 машинен оператор, шиене

2 шивач – права и оверлог машина

27 работник,сглобяване на детайли

1 одитор, качество

15 машинен оператор в производство на каучук

20 монтажник, изделия от метал

3 заварчик

3 монтажник, метални конструкции

3 шлосер

1 готвач

5 контрольор, качество

1 работник, поправка на джанти и гуми

1 работник, кухня

1 сервитьор

1 шофьор-доставчик

2 крупие

1 шофьор, товарен автомобил /международи превози/

50 манипулант, промишлеността

1 кондуктор

2 продавач-консултант

1 крупие

1 камериер

1 сервитьор

1 работник, поддръжка

5 шивач

5 оператор в шевното производство

1 работник, приемане на мляко

1 продавач-консултант 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
пожари