Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда”- Карлово провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

 

Дирекция “Бюро по труда”- Карлово уведомява работодателите от общините Карлово и Сопот, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през септември 2017 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

  • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 1245,02лв.;
  • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 705,05 лв.;
  • безработни лица с поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 2333,50 лв.;
  • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 856,38 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

  • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни средства – 7223,72 лв.;

 

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата (в периода от 01 септември до 12 септември 2017 г., включително).

 

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Карлово, както и на тел. 0335 9 46 35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация и рискове за сезонна работа в Швеция

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 18.09.2017 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО

ул. “Меден дол” № 10 тел. 0335/946-35

ФИЛИАЛ – гр.СОПОТ, ул.”Иван Вазов” № 34, тел.03134/76-61

Работни места за специалисти с висше образованиe

1 офис, мениджър

2 електромонтьор

1 рехабилитатор

1 учител на деца с умствена изостаналост

1 лекар

1 екскурзовод

1 администратор ,хотел

1 кондуктор

2 инженер, конструктор, висше спец. Машиностроене, 3 год. трудов стаж

10 технолог

 

Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование

1 администратор , хотел

1 работник кухня

1 камериер

1 склададжия

1 обслужващ работник, промишлено производство

2 продавач- консултант

1 шивач – оверлог машина

2 формовчик

1 работник, поправка на джанти и гуми

1 помощник готвач

2 електротехник, промишлено предприятие – 3 г. стаж по специалността

1 шивач

1 касиер- продавач

1 шофьор товарен автомобил /международни превози/

2 продавач-консултант

25 оператори

4 сортировач детайли

4 барман

3 градинар

5 сервитьор

4 готвач,средно, с квалификация, мин. 2 год. трудов стаж, на смени

4 шивач – мин.5 г. стаж

2 гладач- мин.3 г. стаж

4 работник, формироване на хранителни продукти

5 контрольор, качество

3 обслужващ магазин

14 машинен оператор, производство на пластмасови изделия

4 майстор-производство на тестени изделия

1 шофьор на тежкотоварен автомобил – кат. С +  Е

83 работник, сглобяване на детайли

2 шивач, права и оверлог машина

1 камериер

1 помощник готвач

1 сервитьор

1 крупие

2 продавач- консултант

2 водач , мотокар

5 общ работник

10 машинен оператор, шиене на облекла

2 администратор, хотел

30 берач, плодове и зеленчуци

1 чистач- хигиенист

30 работник, сгробяване на детайли

1 снабдител, доставчик

3 сервитьор

2 рабоник, кухня

3 заварчик

3 шлосер

3 монтажник, метални конструкции

10 машинен оператор ММ с ЦПУ

5 фрезист

5 стругар

5 електромонтьор

5 настройчик  ММ с цифрово управление

1 продавач- кансултант

1 монтажник на мебели от дърво

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
пожари