Община Сопот

Транспорт

СОПОТ - ПЛОВДИВ - СОПОТ

Сопот - Пловдив

Пловдив - Сопот

Забележка

отпътува

пристига

отпътува

пристига

 

06.33

08.05

10.30

12.01

Изпълнява се само в делнични дни

08.15

09.50

16.30

18.01

Изпълнява се само в делнични дни

13.15

14.50

19.30

21.01

Изпълнява се ежедневно

08.15

09.50

10.30

12.01

Изпълнява се само в събота и неделя

 

АНЕВО - КАРЛОВО - АНЕВО

 

Час на тръгване от Карлово

Час на тръгване от Анево

05.30

само в делнични дни

06.00

само в делнични дни

05.45

от Сушица

06.20

06.30

07.00

06.55

от Сушица

07.30

07.30

08.00

08.00

08.30

08.30

09.00

09.00

09.30

10.00

10.30

11.00

11.30

до Сушица

11.30

12.00

12.00

от Сушица

12.30

12.30

13.00

13.00

13.30

13.30

14.00

14.00

14.30

14.30

15.00

15.00

15.30

до Сушица

15.30

16.00

16.00

от Сушица

16.30

16.30

1700

17.00

17.30

17.30

18.00

18.00

18.30

18.30

19.00

19.00

19.30

19.30

20.00

20.00

20.30

21.00

от Сушица

 

21.40

до Сушица

23.00

от Сушица

22.20

до Сушица

 

СОПОТ - КАРЛОВО - СОПОТ

 

 

№ по ред

Тръгва от

Сопот

Пристига в

Карлово

Бр.

курсове

Тръгва от

Карлово

Пристига в Сопот

1.

6.15 (изпълнява се само в делнични дни)

6.42

1

6.15

6.42

2.

6.45

7.12

1

6.45

7.12

3.

7.15

7.42

1

7.15

7.42

4.

7.45

8.12

1

7.45

8.12

5.

8.15

8.42

1

8.15

8.42

6.

8.45

9.12

1

8.45

9.12

7.

9.15

9.42

1

9.15

9.42

8.

9.45

10.12

1

9.45

10.12

9.

10.15

10.42

1

10.15

10.42

10.

10.45

11.12

1

10.45

11.12

11.

11.15

11.42

1

11.15

11.42

12.

11.45

12.12

1

11.45

12.12

13.

12.15

12.42

1

12.15

12.42

14.

12.45

13.12

1

12.45

13.12

15.

13.15

13.42

1

13.15

13.42

16.

13.45

14.12

1

13.45

14.12

17.

14.15

14.42

1

14.15

14.42

18.

14.45

15.12

1

14.45

15.12

19.

15.15

15.42

1

15.15

15.42

20.

15.45

16.12

1

15.45

16.12

21.

16.15

16.42

1

16.15

16.42

22.

16.45

17.12

1

16.45

17.12

23.

17.15

17.42

1

17.15

17.42

24.

17.45

18.12

1

17.45

18.12

25.

18.15

18.42

1

18.15

18.42

26.

18.45

19.12

1

18.45

19.12

27.

19.15

19.42

1

19.15

19.42

28.

19.45

20.12

1

19.45

20.12

29.

20.15

20.42

1

20.15

20.42

30.

20.45

21.12

1

20.45

21.12

 

Общ брой на курсовете – 30

 

 
пожари