Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВЛЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВЛЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВЛЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВЛЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВЛЕНИЕ

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 00480.501.295 по КККР на с. Анево

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

obqva_mkbppmn_08.11.2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА - ПОКАНА

от Мариана Здравкова Кацарова
Председател на Общински съвет - Сопот

Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Сопот за 2016 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О  Б  Я  В  А

ОБЯВА ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ за отнемане на разрешение за дейности по отпадъците на  ЕТ "ДЖИМИ-КП КОЙЧО ПОПОВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О  Б  Я  В  А

За кандидатстване за позицията Обществен възпитател при МКБППМН - Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Сопот за 2015 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА "ЙОФЕЛА" ЕООД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВЛЕНИЕ

До собствениците на места за настаняване (стаи за гости, къщи за гости, хотели и др.) и собствениците на заведения за хранене и развлечения.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ/ДОПЪЛВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ НА "ДОНАРЕКС" ЕООД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ НА "БЕЛЕЗИРЕВ" ЕООД

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ НА ЕТ "АС - Йовка Димитрова"

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ НА "ЙОФЕЛА" ЕООД

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ НА ЕТ "ДЖИМИ-КП КОЙЧО ПОПОВ"

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ НА "БЕЛЕЗИРЕВ" ЕООД

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ НА "ДОНАРЕКС" ЕООД

 

 


 
пожари