Община Сопот

Образование

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Система за прием, записване и преместване на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Сопот

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правила за прием на деца в първи клас в общински училища на територията на Община Сопот за учебната 2017/2018 г. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ПТ "Владимир Заимов"

3. НУ "Неделя Петкова"

4. Общински детски и младежки парламент град Сопот

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
пожари