Община Сопот

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък с допуснати кандидати за конкурс за длъжността "Секретар" при Община Сопот

Дата на качване: 12.05.2017 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот обявява конкурс за длъжността "Секретар" при Община Сопот

Заявление

Декларация

Дата на качване: 25.04.2017 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък с допуснати кандидати за конкурс за длъжността "Финансов контрольор" при Общинска администрация Сопот

Дата на качване: 16.12.2016 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот обявява конкурс за длъжността "Финансов контрольор" при Общинска администрация Сопот

Заявление

Декларация

Дата на качване: 01.12.2016 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък с допуснати кандидати за конкурс за длъжността Директор на дирекция „Специализирана администрация” при Общинска администрация Сопот

Дата на качване: 18.11.2016 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот обявява конкурс за длъжността Директор на дирекция „Специализирана администрация” при Общинска администрация Сопот

Заявление

Декларация

Дата на качване: 01.11.2016 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
пожари