Община Сопот

МОП-25/23.10.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Ремонт на два броя оранжерии в Комплекс за социални услуги, гр. Сопот".

Покана

Протокол - 30.10.2018 г.

Договор