Община Сопот

МОП-26/23.10.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Строителни и монтажни работи на обект: Ремонт на покрив и фасади на Сграда здравна служба, с. Анево".

Покана

Протокол - 30.10.2018 г.

Договор