Община Сопот

МОП-28/20.11.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Полагане на бетонови основи за детски площадки в гр. Сопот".

Покана

Протокол

Договор