Община Сопот

Заповед № РД-09-346/14.12.2018 г.

Относно: Разпределението на масиви за ползване за землището на с. Анево и гр. Сопот,  Община Сопот, за стопанската 2018/2019 г.