Община Сопот

МОП-34/17.12.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: Строителни и монтажни работи на обект: "Информационен туристически и бизнес център, гр. Сопот".

Покана

Протокол

Договор