Община Сопот

Профил на купувача - 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-11/22.11.2019 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Снегопочистване и опесъчаване на територията на Община Сопот."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-8/13.09.2019г. Открита процедура с предмет: "Специализиран превоз на ученици за учебната 2019-2020 година по утвърдени маршрутни разписания".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-7/26.08.2019г. Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на многофункционална машина за почистване на улици и тротоари".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-6/05.08.2019г. Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Текущ ремонт на ул. "Иван Вазов" и ул. "Трети март", гр. Сопот"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-5/22.07.2019г. Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Ремонт на предблоково пространство в жк. "Сарая" - блок 18"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-9/03.06.2019 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Монтаж на беседки в гр. Сопот."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-4/08.05.2019г. Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Ремонт на сграда с КИ: 00480.501.252.1 (съгласно Акт за ЧОС № 349 от 22.11.2017 г.), сграда за образование (съгласно Скица № 15-513748-24.07.2018 г.) - Първи етап”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-7/25.04.2019 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Доставка на беседки за нуждите на Община Сопот."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-6/27.03.2019 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Ремонт на тротоари на територията на Община Сопот."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-5/21.03.2019 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Строителни и монтажни работи на детска площадка в гр. Сопот".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-3/21.03.2019 г. Открита процедура с предмет: "Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Сопот".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-2/15.03.2019 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Доставка на строителни материали за нуждите на Община Сопот".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-4/01.02.2019 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Ремонт на тротоари на територията на Община Сопот."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-3/30.01.2019 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Услуги по дейност "Озеленяване" към Община Сопот."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-1/23.01.2019г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Приготвяне и доставяне на топла храна за нуждите на общински дейности" по 2 /две/ Обособени позиции.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-2/08.01.2019 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Строителни и монтажни работи (СМР) на осветителни инсталации в Община Сопот."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-1/08.01.2019 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Отпечатване и пликоване на съобщения за данъчно задължените лица за дължимите от тях данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци за 2019 г., и доставянето им на лицата, притежаващи недвижими имоти на територията на Община Сопот."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-6/26.11.2018г. Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Премахване на съществуваща постройка в гр. Сопот”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------