Община Сопот

МОП-2/08.01.2019 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Строителни и монтажни работи (СМР) на осветителни инсталации в Община Сопот."

Покана

Протокол

Договор