Община Сопот

МОП-3/30.01.2019 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Услуги по дейност "Озеленяване" към Община Сопот."

Покана

Протокол