Община Сопот

МОП-4/01.02.2019 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Ремонт на тротоари на територията на Община Сопот."

Покана

Съобщение за прекратяване