Община Сопот

МОП-6/27.03.2019 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Ремонт на тротоари на територията на Община Сопот."

Покана

Протокол

Договор