Община Сопот

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 

26 МАЙ 2019 г.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД ОТНОСНО ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛ В ИЗБОРНИЯ ДЕН

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 26.05.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА ТЕЛЕФОН:  0892204336

МОЖЕТЕ ДА ПОИСКАТЕ ОКАЗВАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ПОМОЩ ПРИ ПРИДВИЖВАНЕТО НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ДО ПОМЕЩЕНИЕТО ЗА ГЛАСУВАНЕ,

ИЛИ НА АДРЕС: ГР. СОПОТ, УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 34, ЕТ.1, СТАЯ № 3.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД ОТНОСНО ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Присъствието на членовете на СИК е желателно!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА СИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 26.05.2019 г.

----------

ПРОТОКОЛ ОТ ЖРЕБИЙ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА СИК ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 26.05.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МЕСТА ЗА РАЗЛЕПВАНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА 26 МАЙ 2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКАНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МЕСТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА 26 МАЙ 2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
пожари