Община Сопот

МОП-7/25.04.2019 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Доставка на беседки за нуждите на Община Сопот."

Покана

Протокол