Община Сопот

ИЗБОРИ

ЗА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ - 

27 ОКТОМВРИ 2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД ОТНОСНО ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛ В ИЗБОРНИЯ ДЕН

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕВОЗ НА ЛИЦА С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ И ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО ДО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 03.11.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕВОЗ НА ЛИЦА С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ И ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО ДО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД ОТНОСНО ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛ В ИЗБОРНИЯ ДЕН

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 27.10.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБУЧЕНИЕ НА СИК

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ

ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27.10.2019 г.


ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27.10.2019 г., ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СОПОТ УВЕДОМЯВА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, ИМАЩИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СИК И ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, ЧЕ ОБУЧЕНИЕТО НА КОМИСИИТЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СОПОТ ЩЕ БЪДЕ ПРОВЕДЕНО НА 17.10.2019г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 17.30 ч. В РАДИНОТО УЧИЛИЩЕ. 

МЕСТНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ ОСИГУРЯВАТ ПРИСЪСТВИЕТО НА СВОИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. В ОБУЧЕНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УЧАСТВАТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИ КОМИСИИ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МЕСТА ЗА РАЗЛЕПВАНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание Решение № 1131-МИ от 18.09.2019 г. на ЦИК, Ви уведомяваме, че на територията на Община Сопот, избори за кмет на кметсво на 27.10.2019 г. ще се проведат само в с. Анево, което е единствено населено място извън общинския център  гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ №32-МИ/13.09.2019 г. на ОИК ОБЩИНА СОПОТ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №1029-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ №1029-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКАНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27.10.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МЕСТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27.10.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ОИК) В ОБЩИНА СОПОТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ МЕСТНИ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 27.10.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ №603-МИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ №600-МИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 / ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 75, АЛ. 7, Т. 1, ЧЛ. 80, АЛ. 1 И 3, ЧЛ. 81 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 66 И ЧЛ. 3, АЛ. 3 ОТ ИК /

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКАНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА ОИК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
пожари