Община Сопот

Заповед № РД-09-499/13.12.2019 г.

Относно: Разпределението на масиви за ползване за землището на с. Анево и гр. Сопот,  Община Сопот, за стопанската 2019/2020 г.