Община Сопот
Отчет 2019 по чл. 71 от Наредба №2
 
пожари