Община Сопот

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контролна земеделската и горска техника /ЗРКЗГТ/, уведомяваме собствениците на земеделска и горска техника за предвидените технически прегледи на зърнокомбайните, сламопресите и харманската техника за 2020г.  на територията на Община Сопот. Техническия преглед ще се извърши на 22.06.2020г. от 10-11ч. в гр. Сопот - двора на Кооперацията. В деня на прегледа, собствениците представят машините технически изправни, обезопасени и с добър външен вид на определените сборни пунктове с документи за регистрация, лична карта, документ за правоспособност, застраховка “Гражданска отговорност“ за 2020г. и оборудвани с противопожарни уреди и съоръжения. За повторно идване на инспекторите от ОД “Земеделие“ гр. Пловдив на собствениците ще им бъде наложена парична глоба, съгласно ЗРКЗГТ.