Община Сопот

МОП-5/19.05.2020 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Ремонт на тротоари на територията на Община Сопот."

Покана

Протокол

Договор