Община Сопот

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Доклад относно План-сметка за приходите и за необходимите разходи за 2021 година за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ и определяне размера на такса битови отпадъци за Община Сопот.

1. Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

    На хартиен носител: деловодството на Община Сопот на адрес: гр. Сопот ул.“Иван Вазов“ № 34 ет.1

    По електронен път: на e-mail адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

2. Форма на обществената консултация:

    Писмена консултация

3. Период на консултацията:

    30 (тридесет) дни

    Дата на откриване: 16.06.2020 г.

    Дата на приключване: 16.07.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

    Доклад, приложения № 1, № 2 и № 3 и проект на решение

    Проект на докладна записка

5. Вносител:

    Деян Дойнов – кмет на Община Сопот

6. Лице за контакти:

    инж. Николай Новаков – Зам.-кмет на Община Сопот

 

Всички постъпили становища и коментари ще бъдат публикувани на сайта на община Сопот.