Община Сопот

Общинската комисия по преброяването проведе първото си заседание

 

Общинската преброителна комисия (ОПК) за община Сопот, област Пловдив е утвърдена със заповед на председателя на НСИ и се състои от Председател, Секретар и 5 члена.

На първото си заседание на 17.06.2020 г. в 13:00 часа в гр. Сопот, членовете на ОКП приеха правилник за дейността си и организационен план за подготовка  и провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 година на територията на община Сопот в област Пловдив.

Комисията обсъди възможностите за поставяне на информационни и рекламни материали на сайта на общината, информационните табла, регионалните вериги магазини и публичните сгради.

Обсъдени бяха и предстоящите дейности, свързани с предварителния обход.

 
пожари