Община Сопот

МОП-7/02.10.2020 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Доставка на беседки за нуждите на Община Сопот".

Покана

Протокол