Община Сопот

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Декември - 2020 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 04 (четвърти), 07 (седми), 08 (осми), 09 (девети), 10 (десети), 11 (единадесети), 14 (четиринадесети), 15 (петнадесети), 16 (шестнадесети), 17 (седемнадесети), 18 (осемнадесети) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

- На 01 (първи), 02 (втори), 03 (трети) - за времето от 08:10 часа до 24:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

voenni_trenirovki_12.11.2020