Община Сопот

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Януари - 2021 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 14 (четиринадесети), 15 (петнадесети), 18 (осемнадесети), 22 (двадесет и втори), 25 (двадесет и пети), 29 (двадесет и девети) - за времето от 08:10 часа до 17:00 часа.

- На 11 (единадесети), 12 (дванадесети), 19 (деветнадесети), 20 (двадесети), 21 (двадесет и първи), 26 (двадесет и шести), 27 (двадесет и седми), 28 (двадесет и осми) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

voenni_trenirovki_10.12.2020