Община Сопот

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на с. Анево:

1. ПИ с идентификатор 00480.501.390

IІ. Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на:

Качено: 23.12.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот:

1. ПИ с идентификатор 68080.406.94

2. ПИ с идентификатор 68080.404.259

3. Сграда с идентификатор 68080.503.717.4

IІ. Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на:

Качено: 27.07.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване  на поземлен имот /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот , който ще се проведе на 23.06.2021 г. в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на община Сопот, ул. ”Иван Вазов”№ 55.

Качено: 20.05.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот и /КККР/ на с. Анево:

1. ПИ с идентификатор 68080.406.283

2. ПИ с идентификатор 00480.107.24

IІ. Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на:

Качено: 23.04.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот:

1. ПИ с идентификатор 68080.90.1

2. ПИ с идентификатор 68080.399.364

IІ. Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на:

Качено: 26.02.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот:

1. ПИ с идентификатор 68080.399.499

IІ. Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на:

1 Самостоятелно помещение с полезна площ 134,64  кв. м.

Качено: 08.02.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване  на поземлени имоти /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот , който ще се проведе на 17.02.2021 г. в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на община Сопот, ул. ”Иван Вазов”№ 55.

Качено: 13.01.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------