Община Сопот

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 11 ЮЛИ 2021 г.


УКАЗ № 130 НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА РАЗПУСКАНЕ НА 45-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 12.05.2021 г. И НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11.07.2021 г.

ЦИК - ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РИК17 - РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПЛОВДИВ ОБЛАСТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до всички членове на СИК за провеждане на обучение 

Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за Народни представители, които ще се проведат на 11 юли 2021 година,  Районна избирателна комисия Пловдив област ще проведе обучение на членовете на СИК на територията на община Сопот на 06.07.2021 г. (вторник) от 17:30 часа, в Народно Читалище „Иван Вазов – 1871“ (Културен дом) в гр. Сопот.

Обучението ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 Г. (ЧЛ.39, АЛ.1 ОТ ИК)

Качено: 29.06.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД № РД-09-207/08.06.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОПОТ  ВЪВ ВРЪЗКА С ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПЛАКАТИ, ОБРЪЩЕНИЯ И ДРУГИ АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 г.

Качено: 10.06.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА СИК ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 11.07.2021 г.

Качено: 03.06.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГД "ГРАО" - СПРАВКА ПО ЕГН ИЛИ АДРЕС ЗА НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ И МЯСТОТО НА ГЛАСУВАНЕ

Качено: 01.06.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГД "ГРАО" -  ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС, АКО НАСЕЛЕНОТО МЯСТО НА НАСТОЯЩИЯ АДРЕС Е РАЗЛИЧНО ОТ НАСЕЛЕНОТО МЯСТО НА ПОСТОЯННИЯ АДРЕС

Качено: 01.06.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА СИК - ОБРАЗЕЦ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКАНА ДО МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ  (СИК) ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 г.

Качено: 28.05.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 г. (ПО ЧЛ. 42, АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС)

Качено: 28.05.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД № РД-09-184/25.05.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОПОТ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 г.

Качено: 25.05.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД № РД-09-178/18.05.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОПОТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕКЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

Качено: 19.05.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД №РД-09-177/18.05.2021 г.  НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОПОТ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 г.

Качено: 19.05.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
пожари