Община Сопот

ИЗБОРИ 14 НОЕМВРИ 2021 г.

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

И ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 14 НОЕМВРИ 2021 г.

 

РЕШЕНИЕ ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УКАЗ № 245 НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА РАЗПУСКАНЕ НА 46-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 16.09.2021 г. И НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14.11.2021 г.

ЦИК - ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РИК17 - РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПЛОВДИВ ОБЛАСТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД № РД-09-460/17.11.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОПОТ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЗАБРАНАТА ЗА ПРОДАЖБА НА СПИРТНИ НАПИТКИ В ДЕНЯ НА ИЗБОРИТЕ

Качено: 18.11.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА НА 21 НОЕМВРИ 2021 г.

Качено: 18.11.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обучителни материали за членовете на СИК:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

910007 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели поставени под задължителна карантина или изолация

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 09 ноември (вторник) от 18:00 часа ще се проведе онлайн обучение на Секционните избирателни комисии в Община Сопот с програмен продукт ZOOM - https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe, като линк за достъп ще бъде публикуван на сайта на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски, а именно: https://rik17.cik.bg/pvrns2021 в рубрика „съобщения”.

Връзките (линковете) към обучението ще бъдат обявени на сайта на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски - rik17.cik.bg в рубрика „съобщения” в деня на обучението 15 минути преди обявения час за провеждане на обучението.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14 НОЕМВРИ 2021 г.

Качено: 03.11.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД № РД-09-436/03.11.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОПОТ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЗАБРАНАТА ЗА ПРОДАЖБА НА СПИРТНИ НАПИТКИ В ДЕНЯ НА ИЗБОРИТЕ

Качено: 03.11.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми граждани на Община Сопот,

Уведомяваме Ви, че във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., желаещите да гласуват пробно с демонстрационна машина, могат да направят това на дати:

-     01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 и 11 ноември 2021 г. в Зала „Хаджи Гьока Павлов“ (Ритуална зала) в гр. Сопот от 15:00 до 18:00 часа.

-     05 и 12 ноември 2021 г. в Кметство село Анево от 15:00 до 18:00 часа.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разяснителна кампания - ЦИК

Симулатор за машинно гласуване

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД № РД-09-380/01.10.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОПОТ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПЛАКАТИ, ОБРЪЩЕНИЯ И ДРУГИ АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14 НОЕМВРИ 2021 г. 

Качено: 06.10.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА СИК ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 14.11.2021 г.

Качено: 06.10.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГД "ГРАО" - СПРАВКА ПО ЕГН ИЛИ АДРЕС ЗА НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ И МЯСТОТО НА ГЛАСУВАНЕ

Качено: 06.10.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГД "ГРАО" -  ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС, АКО НАСЕЛЕНОТО МЯСТО НА НАСТОЯЩИЯ АДРЕС Е РАЗЛИЧНО ОТ НАСЕЛЕНОТО МЯСТО НА ПОСТОЯННИЯ АДРЕС

Качено: 06.10.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКАНА ДО МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ  (СИК) ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14 НОЕМВРИ 2021 г.

Качено: 01.10.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021 г. (ЧЛ. 42 АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС)

Качено: 01.10.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД № РД-09-371/29.09.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОПОТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕКЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

Качено: 30.09.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД №РД-09-369/28.09.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОПОТ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14 НОЕМВРИ 2021 г.

Качено: 28.09.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД № РД-09-361/21.09.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОПОТ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14 НОЕМВРИ 2021 г.

Качено: 24.09.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
пожари