Община Сопот

Издаване на временни разрешения за търговия на открито /прилежащи към търговски обекти/

Оценка на читателите: / 2
Слаба статияОтлична статия 
ИЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО
/прилежащи към търговски обекти/
І. Необходими документи и място за подаване:
- Молба по образец
ІІ. Лицето подава молба до Кмета на Общината, заведена в деловодството стая №3 /етаж 1/.
ІІІ. След резолюция от Кмета, молбата се разглежда от Гл. сп. ТТК в едномесечен срок от подаването й.
Забележка: