Община Сопот

„Избор на финансова/кредитна институция за предоставяне на кредит за нуждите на община Сопот“ – 13.07.2022 г.

Обява

Документация

Протокол - 21.07.2022 г.