Община Сопот

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ -

02 ОКТОМВРИ 2022 год.

 

Указ № 213 на Президента за разпускане на 47-то Народно събрание на 02.08.2022 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 02.10.2022 г.

Хронограма за изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

ЦИК - Централна избирателна комисия

РИК17 - Районна избирателна комисия Пловдив област

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до всички членове на СИК на територията на община Сопот за провеждане на обучение.

Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за народни представители, които ще се проведат на  02 октомври 2022 година,  Районна избирателна комисия Пловдив област ще проведе обучение на членовете на СИК на 27.09.2022 г. (вторник) от 18:00 часа, в Народно Читалище „Иван Вазов – 1871“ (Културен дом) в гр. Сопот.

Присъствието е препоръчително!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Качено: 21.09.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИЯ ИЗБОР НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02.10.2022 Г. ВИ УВЕДОМЯВАМЕ ЧЕ:

ЛИЦА С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО МОГАТ ДА ГЛАСУВАТ В ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ № 174300006, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. СОПОТ, УЛ. „ПОП ЕНЬО НИКОЛОВ“ № 5 /ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ/.

ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВОЗ ДО ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАЯВИ НА ТЕЛЕФОН:

0892204336

ОТ 9.00 ДО 17.00 ЧАСА НА 02.10.2022 Г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 02.10.2022 г., в сградата на община Сопот, етаж 1 (фоайе) е поставена машина с инсталирана демо версия на електронна бюлетина за гласуване.

Желаещите за пробно гласуване, да заповядат в сградата на общината, всеки работен ден от 19.09.2022 г. до 28.09.2022 г. включително от 08:30 часа до 16:30 часа с изключение на 22 септември (четвъртък), който е обявен за празничен ден.

Служители от общинска администрация, ясно и точно ще обясняват на гражданите, как да гласуват с машината в изборния ден.

Очакваме Ви!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-216/23.08.2022 г. на Кмета на Община Сопот във връзка с определянето на местата за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали във връзка с провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

Качено: 31.08.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разяснителна кампания - ЦИК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Симулатор за машинно гласуване

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОТОКОЛ от провеждането на консултации за определяне на съставите на СИК в Община Сопот за произвеждане на изборите за Народни представители на 02.10.2022 г.

Качено: 26.08.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон

Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Качено: 22.08.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГД "ГРАО" -  подаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия адрес е различно от населеното място на постоянния адрес

Качено: 22.08.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г.  (чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Качено: 19.08.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана до ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции за сформиране на секционните избирателни комисии (СИК) за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

Качено: 19.08.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-207/17.08.2022 г. на Кмета на Община Сопот за определяне на секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Качено: 18.08.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-189/09.08.2022 г. на Кмета на Община Сопот във връзка с определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на Община Сопот във връзка с провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

Качено: 10.08.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-188/09.08.2022 г. на Кмета на Община Сопот за образуване на избирателни секции на територията на Община Сопот за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

Качено: 10.08.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
пожари