Община Сопот

Препис - извлечение от основната данъчна книга/ емлячен регистър/

Оценка на читателите: / 2
Слаба статияОтлична статия 
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ОСНОВНАТА ДАНЪЧНА КНИГА
/ ЕМЛЯЧЕН РЕГИСТЪР/
Необходими документи:
Заявление по образец
удостоверение за наследници/ ако е необходимо/
срок: до 7 дни
Място на извършване на услугата: ет.3, ст.10
Цена: 3,00 лв.