Община Сопот

Справки и отговори на текущи молби и жалби, свързани с проблеми по опазване на околната среда

Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 
СПРАВКИ И ОТГОВОРИ НА ТЕКУЩИ МОЛБИ И ЖАЛБИ,
СВЪРЗАНИ С ПРОБЛЕМИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Необходими документи:
молба свободен стил, съдържаща: трите имена, точен адрес и телефон за връзка
срок:
-за молби- до 1 месец
-за жалби - до 15 дни
Място на извършване на услугата: ет.3, ст.10
Цена: не се заплаща