Община Сопот

ПРОЕКТИ

2023

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ptoekt_kapacitet_

.Качено: 14.02.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

Във връзка с изпълнение на проект№ BG05SFPR002-2.002-0089-С01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Сопот“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Подбор на персонал за

Специалист, „Социални дейности“

Качено: 10.03.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

info_tabela_topal_obqd_31.03.2023

Качено: 31.03.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

info_tabela_grija_v_doma_28.04.2023

Качено: 28.04.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------