Община Сопот

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Април - 2023 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 03 (трети), 05 (пети), 06 (шести), 07 (седми), 13 (тринадесети), 21 (двадесет и първи), 27 (двадесет и седми), 28 (двадесет и осми) - за времето от 08:10 часа до 18:00 часа.

- На 10 (десети), 11 (единадесети), 12 (дванадесети), 18 (осемнадесети), 24 (двадесет и четвърти), 25 (двадесет и пети), 26 (двадесет и шести) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

voenni_trenirovki_29.03.2023