Община Сопот

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от НАРЕДБА № 13/26.08.2016 г. за опазване на пчелите  и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

ОБЩИНА СОПОТ УВЕДОМЯВА:

При подходящи метеорологични условия на 02.05.2023 г.  и/или 03.05.2023 г. ще бъде извършена дезинсекция/дезакаризация/ на зелените площи на  територията на Общината с препарат /Айкън 10 КС/, включен в Регистъра на Министерство на здравеопазването за разрешените препарати. 

Третираните площи ще се обозначават със стикери. 

Препоръката към гражданите е да не влизат в обработените площи и да спазват посочения карантинен срок - 24 часа.