Община Сопот

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Май - 2023 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 03 (трети), 05 (пети), 15 (петнадесети), 19 (деветнадесети), 23 (двадесет и трети), 31 (тридесет и първи) - за времето от 08:10 часа до 18:00 часа.

- На 02 (втори), 04 (четвърти), 06 (шести), 09 (девети), 10 (десети), 11 (единадесети), 12 (дванадесети), 16 (шестнадесети), 17 (седемнадесети), 18 (осемнадесети), 22 (двадесет и втори), 25 (двадесет и пети), 26 (двадесет и шести), 29 (двадесет и девети), 30 (тридесети) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

voenni_trenirovki_02.05.2023