Община Сопот

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

ДЕЯН ДОЙНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ

 

Чрез настоящото уведомявам, че е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в община Сопот. 

В изпълнение на чл. 26 ал. 3 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, днес, 07.07.2023 год., публикувам проекта, заедно с мотивите към него, на официалната интернет страница на община Сопот: www.sopot-municipality.com или на електронната поща на Общината –  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

В 30 - дневен срок от публикуването, заинтересованите лица могат да изразят становища и направят предложения по проекта. 

Становищата и предложенията се представят в писмен вид в деловодството на Община Сопот – гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ № 34. 

Всички постъпили становища и предложения ще бъдат приложени към докладната записка, с която проекта за изменение и допълнение на Наредбата ще се внесе за разглеждане и приемане от Общински съвет – Сопот. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Проект.

2. Мотиви.

3. Частична предварителна оценка на въздействието.

 

ДЕЯН ДОЙНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ