Община Сопот

ИЗБОРИ

ЗА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА

29 ОКТОМВРИ 2023 г.


Указ № 146 на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

ЦИК - Централна избирателна комисия

ОИК - Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОТОКОЛ от провеждането на консултации за определяне на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в Община Сопот за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Качено: 21.09.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГД "ГРАО" -  подаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия адрес е различно от населеното място на постоянния адрес

Качено: 20.09.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГД "ГРАО" - справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

Справка по ЕГН

Качено: 20.09.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана до парламентарно представените партии и коалиции за сформиране на секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за общински съветнеци и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Работна таблица - разпределение на СИК - образец

Предложение за членове на СИК - образец

Качено: 15.09.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение № 14-МИ/13.09.2023 г. - ОИК Сопот

Качено: 14.09.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение № 2378-МИ/12.09.2023 г. - ЦИК

Качено: 14.09.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Избирателни списъци за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК).

Качено: 14.09.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-156/11.09.2023 г. на Кмета на Община Сопот за определяне местата за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Сопот във връзка с провеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Качено: 11.09.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-147/23.08.2023 г. на Кмета на Община Сопот за образуване на избирателни секции на територията на Община Сопот за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Качено: 30.08.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Протокол от провеждането на консултации за определяне на състава на Общинска избирателна комисия (ОИК) в община Сопот за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Качено: 18.08.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за определяне съставите на ОИК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение № 1962-МИ

Приложение към Решение № 1962-МИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
пожари