Община Сопот

ИЗБОРИ

ЗА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА

29 ОКТОМВРИ 2023 г.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГД "ГРАО" - справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

Справка по ЕГН

Справка по Адрес

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г.

Качено: 31.10.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИЯ ИЗБОР НА КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ /БАЛОТАЖ/ НА 05.11.2023 Г., ВИ УВЕДОМЯВАМЕ ЧЕ:

ЛИЦА С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО МОГАТ ДА ГЛАСУВАТ В ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ № 174300006, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. СОПОТ, УЛ. „ПОП ЕНЬО НИКОЛОВ“ № 5 /ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ/.

ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВОЗ ДО ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАЯВИ НА ТЕЛЕФОН:

0892204336

ОТ 9.00 ДО 17.00 ЧАСА  НА 05.11.2023 Г.

 Превоза ще се извършва с автомобил Фолксваген Голф с рег. № РВ 1950 ТТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-186/26.10.2023 г. на ВРИД Кмета на Община Сопот във връзка със забрана за продажба на алкохол в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Качено: 28.10.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИЯ ИЗБОР НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ

НА 29.10. 2023 г. ВИ УВЕДОМЯВАМЕ ЧЕ:

ЛИЦА С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО МОГАТ ДА ГЛАСУВАТ В ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ № 174300006, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. СОПОТ, УЛ. „ПОП ЕНЬО НИКОЛОВ“ № 5 /ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ/.

ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВОЗ ДО ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАЯВИ НА ТЕЛЕФОН:

0892204336

ОТ 9.00 ДО 17.00 ЧАСА  НА 29.10.2023 Г.

 Превоза ще се извършва с автомобил Фолксваген Голф с рег. № РВ 1950 ТТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Симулатор за машинно гласуване

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-175/16.10.2023 г. на Кмета на Община Сопот във връзка с образуването на подвижна избирателна секция на територията на Община Сопот за гласуване на избиратели с трайни увреждания в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Качено: 18.10.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. 

Качено: 18.10.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до всички членове на Секционните избирателни комисии (СИК) и Подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) на територията на община Сопот за провеждане на обучение.

Във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, които ще се проведат на 29 октомври 2023 година, Общинска избирателна комисия - Сопот ще проведе обучение на членовете на СИК и ПСИК на 24.10.2023 г. (вторник) от 17:30 часа, в Народно Читалище „Иван Вазов – 1871“ (Културен дом) в гр. Сопот.

Присъствието е задължително!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разяснителна кампания

По повод предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. ЦИК изработи дигитални, видео и аудио материали, които са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел "Разяснителна кампания":

https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/campaign/ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Указ № 146 на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

ЦИК - Централна избирателна комисия

ОИК - Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение № 76-МИ/28.09.2023 г. - ОИК Сопот

относно: Определяне на секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Качено: 29.09.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-171/25.09.2023 г. на Кмета на Община Сопот във връзка с определянето на местата за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали във връзка с провеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Качено: 27.09.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОТОКОЛ от провеждането на консултации за определяне на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в Община Сопот за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Качено: 21.09.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГД "ГРАО" -  подаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия адрес е различно от населеното място на постоянния адрес

Качено: 20.09.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана до парламентарно представените партии и коалиции за сформиране на секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за общински съветнеци и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Работна таблица - разпределение на СИК - образец

Предложение за членове на СИК - образец

Качено: 15.09.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение № 14-МИ/13.09.2023 г. - ОИК Сопот

относно: Определяне броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция и изискванията на чл. 92, ал. 6, изр. второ ИК, както и разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на община Сопот.

Качено: 14.09.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение № 2378-МИ/12.09.2023 г. - ЦИК

Качено: 14.09.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Избирателни списъци за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК).

Качено: 14.09.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-156/11.09.2023 г. на Кмета на Община Сопот за определяне местата за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Сопот във връзка с провеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Качено: 11.09.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-147/23.08.2023 г. на Кмета на Община Сопот за образуване на избирателни секции на територията на Община Сопот за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Качено: 30.08.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Протокол от провеждането на консултации за определяне на състава на Общинска избирателна комисия (ОИК) в община Сопот за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Качено: 18.08.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за определяне съставите на ОИК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение № 1962-МИ

Приложение към Решение № 1962-МИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
пожари