Община Сопот

П О К А Н А

Във връзка с разработването на Националната карта на социалните услуги и във връзка с чл. 49, ал. 2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, председателят на Съвета по въпросите на социалните услуги при община Сопот организира публична дискусия, относно Анализа и предложението за Картата, в частта за социалните услуги за община Сопот.

Каним всички заинтересовани страни, жителите на общината, ръководители и служители в съществуващите социални услуги на  публичната дискусия, която ще се състои на 27.10.2023 година /петък/ от 09:00 часа във фоайето на втория етаж на Народно Читалище „Иван Вазов – 1871“ - Сопот.