Община Сопот

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Ноември - 2023 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 01 (първи), 09 (девети), 20 (двадесети), 22 (двадесет и втори), 23 (двадесет и трети), 24 (двадесет и четвърти)  - за времето от 08:10 часа до 13:30 часа.

- На 02 (втори), 03 (трети), 06 (шести), 07 (седми), 08 (осми), 10 (десети), 13 (тринадесети), 14 (четиринадесети), 15 (петнадесети), 16 (шестнадесети), 17 (седемнадесети), 21 (двадесет и първи), 27 (двадесет и седми), 28 (двадесет и осми), 29 (двадесет и девети), 30 (тридесети) - за времето от 08:10 часа до 23:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

voenni_trenirovki_26.10.2023