Община Сопот

!!! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

През месец Декември - 2023 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 01 (първи), 07 (седми), 08 (осми), 11 (единадесети), 15 (петнадесети) - за времето от 08:10 часа до 13:30 часа.

- На 04 (четвърти), 05 (пети), 06 (шести), 12 (дванадесети), 13 (тринадесети), 14 (четиринадесети) - за времето от 08:10 часа до 23:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

voenni_trenirovki_21.11.2023