Община Сопот

СЪОБЩЕНИЯ - 2024

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНА СОПОТ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ - 1871“

КЪЩА МУЗЕЙ „ИВАН ВАЗОВ“

ОРГАНИЗИРАТ

МАЙСКИ ДНИ НА КУЛТУРАТА – 2024 ГОДИНА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!!! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

През месец Май - 2024 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 07 (седми), 08 (осми), 09 (девети), 10 (десети), 13 (тринадесети), 15 (петнадесети), 20 (двадесети), 21 (двадесет и първи), 22 (двадесет и втори), 23 (двадесет и трети), 27 (двадесет и седми), 28 (двадесет и осми), 29 (двадесет и девети), 30 (тридесети), 31 (тридесет и първи) - за времето от 08:10 часа до 13:30 часа.

- На 14 (четиринадесети), 16 (шестнадесети), 17 (седемнадесети) - за времето от 08:10 часа до 23:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от НАРЕДБА № 13/ 26.08.2016 г. за опазване на пчелите  и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

ОБЩИНА СОПОТ

УВЕДОМЯВА:

При подходящи метеорологични условия на 10.04.2024 г. ще бъде извършена дезинсекция /дезакаризация/ на зелените площи на  територията на Общината с препарат /Айкън 10 КС/ , включен в Регистъра на Министерство на здравеопазването за разрешените препарати.

 

Третираните площи ще се обозначават със стикери.

Препоръката към гражданите е да не влизат в обработените площи и да спазват посочения карантинен срок - 24 часа.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!!! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

През месец Април - 2024 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 03 (трети), 05 (пети), 12 (дванадесети), 20 (двадесети), 21 (двадесет и първи), 26 (двадесет и шести) - за времето от 08:10 часа до 13:30 часа.

- На 01 (първи), 02 (втори), 04 (четвърти), 08 (осми), 09 (девети), 10 (десети), 11 (единадесети), 15 (петнадесети), 16 (шестнадесети), 17 (седемнадесети), 18 (осемнадесети), 19 (деветнадесети), 22 (двадесет и втори), 29 (двадесет и девети), 30 (тридесети) - за времето от 08:10 часа до 23:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

У В Е Д О М Л Е Н И Е

от СТАНИСЛАВ СТОЕНЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ

Чрез настоящото уведомявам, че е изготвен проект на План за защита при бедствия в община Сопот и приложенията, неразделна част към него. Плана е разработен от Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, на основание чл.6, т.3 и чл.9 от Закона за защита при бедствия...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!!! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот и ЕКОПАК България започват съвместна кампания „Градска рециклиада - Екокино“ с мисията да спасят стотици тонове отпадъци от природата и да осигурят екокино за общината. Това е второто издание на най-мащабната и първа по рода си подобна инициатива, която ще се проведе в 9 общини в България от февруари до юли 2024 г. под мотото: „Рециклирай пластмасовите бутилки и метални кенове – Спечели Екокино!“...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!!! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

През месец Март - 2024 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 01 (първи), 08 (осми), 13 (тринадесети), 14 (четиринадесети), 15 (петнадесети), 19 (деветнадесети), 20 (двадесети), 21 (двадесет и първи), 25 (двадесет и пети) - за времето от 08:10 часа до 13:30 часа.

- На 05 (пети), 06 (шести), 07 (седми), 11 (единадесети), 12 (дванадесети), 18 (осемнадесети), 22 (двадесет и втори), 26 (двадесет и шести), 27 (двадесет и седми), 28 (двадесет и осми), 29 (двадесет и девети) - за времето от 08:10 часа до 23:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Сопот кани гражданите и гостите на града на възпоменателното отбелязване на 151 години от гибелта на Васил Левски. Церемонията по отдаване на почит и поднасяне на венци и цветя ще се състои на 19 февруари (понеделник) от 10:30 часа пред бюст-паметника на Апостола зад Читалището.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация Сопот напомня, че срокът за регистрация и пререгистрация на домашни кучета е до 31.03.2024 г. Регистрацията и пререгистрацията се извършва в Общинска администрация Сопот. Регламентираната такса, определена от Обс Сопот е в размер на 15 лв.

Всеки собственик на куче - домашен любимец над 4- месечна възраст или в тримесечен срок от придобиването му над тази възраст, следва да го декларира в общинска администрация...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!!! Важно: Община Сопот осигурява безплатен транспорт за Старопланинския събор! !!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНА СОПОТ

Кметът на Община Сопот Станислав Стоенчев

Ви кани на

СТАРОПЛАНИНСКИ СЪБОР – СОПОТ 2024

„Да стоплим сърцата с вино и любов“!

Празникът ще се проведе на 10 февруари 2024 година /събота/ от 11:00 ч. в местността „Манастирска поляна"...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!!! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

През месец Февруари - 2024 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 05 (пети), 06 (шести), 14 (четиринадесети), 19 (деветнадесети), 23 (двадесет и трети), 26 (двадесет и шести), 27 (двадесет и седми) - за времето от 08:10 часа до 13:30 часа.

- На 01 (първи), 02 (втори), 07 (седми), 08 (осми), 09 (девети), 12 (дванадесети), 13 (тринадесети), 15 (петнадесети), 20 (двадесети), 21 (двадесет и първи), 22 (двадесет и втори), 28 (двадесет и осми), 29 (двадесет и девети) - за времето от 08:10 часа до 23:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“ е удължен до 29 февруари 2024 г.

Удължаването на срока за подаване на проекти дава възможност на гражданите, които са останали в резервния списък с предложения по Етап I да кандидатстват във втория етап на процедурата...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А

за публично обсъждане на проекта на Бюджет 2024 на Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Сопот.

Справка за отразяване на постъпили предложения - публикувана на 01.03.2024 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!!! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

През месец Януари - 2024 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 19 (деветнадесети), 26 (двадесет и шести), 29 (двадесет и девети) - за времето от 08:10 часа до 13:30 часа.

- На 16 (шестнадесети), 17 (седемнадесети), 18 (осемнадесети), 22 (двадесет и втори), 23 (двадесет и трети), 24 (двадесет и четвърти), 25 (двадесет и пети), 30 (тридесети), 31 (тридесет и първи) - за времето от 08:10 часа до 23:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВЕЛИК БОГОЯВЛЕНСКИ ВОДОСВЕТ ЩЕ ИМА В СОПОТ НА ЙОРДАНОВДЕН

Кметът на община Сопот Станислав Стоенчев кани всички жители и гости на общината на Велик Богоявленски Водосвет. Отбелязването на големия християнски празник Богоявление ще се състои на 06.01.2024 г. (събота). Тържественият водосвет ще бъде отслужен от архиерейския наместник на Карловска духовна околия свещеноиконом Марко Марков...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В СОПОТ ЩЕ БЪДЕ ОТДАДЕНА ПОЧИТ НА ГЕН. ГЕОРГИ ВАЗОВ

Община Сопот кани гражданите и гостите на града на военен ритуал по повод 164 години от рождението на генерал Георги Вазов.

Церемонията по отдаване на почит и поднасяне на венци и цветя ще се състои на 05 януари (петък) от 11:00 часа пред паметниците на братята Вазови.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Заповеди на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив за цените на имотите, представляващи полски пътища, общинска собственост, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------