Община Сопот

banner_izbori_evroparlament_09.06.2024

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

И НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 9 ЮНИ 2024 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обучение на членовете на СИК и ПСИК

Във връзка с произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, които ще се проведат на 09 юни 2024 година, Районна избирателна комисия Пловдив област, ще проведе обучение на членовете на Секционните избирателни комисии (СИК) и Подвижната избирателна секционна комисия (ПСИК) на 04 юни 2024 г. (вторник) от 17:45 часа, в Народно Читалище „Иван Вазов – 1871“ (Културен дом) в гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разяснителна кампания - ЦИК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-148/13.05.2024 г. на Кмета на Община Сопот за определяне на секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Качено: 14.05.2024 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОТОКОЛ от провеждането на консултации за определяне на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в Община Сопот за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 09 юни 2024 г.

Качено: 29.04.2024 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГД "ГРАО" - справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

Справка по ЕГН

Качено: 29.04.2024 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрация за гласуване по настоящ адрес

Качено: 29.04.2024 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-129/23.04.2024 г. на Кмета на Община Сопот във връзка с определянето на местата за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали във връзка с провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 09 юни 2024 г.

Качено: 25.04.2024 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Избирателни списъци за гласуване в изборите за народни представители на 09 юни 2024 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК).

Качено: 24.04.2024 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Избирателни списъци - част I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 09 юни 2024 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК).

Качено: 24.04.2024 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана до ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции за сформиране на секционните избирателни комисии (СИК) за провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 09 юни 2024 г.

Качено: 23.04.2024 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-120/15.04.2024 г. на Кмета на Община Сопот за определяне местата за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Сопот във връзка с провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 09 юни 2024 г.

Качено: 17.04.2024 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-119/15.04.2024 г. на Кмета на Община Сопот за образуване на избирателни секции на територията на Община Сопот за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 09 юни 2024 г. 

Качено: 17.04.2024 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Хронограма за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.

ЦИК - Централна избирателна комисия

РИК17 - Районна избирателна комисия Пловдив област

Указ № 100 за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Указ № 102 за насрочване на избори за Народно събрание на 9 юни 2024 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
пожари