Община Сопот

Проект „Долината на розите и тракийските царе”, по инициатива на Община Казанлък подготвят пет съседни общини.

На 22.02.2012 г. в Павел баня бе направено обществено обсъждане и бе подписан договор за партньорство между общините Казанлък, Павел баня, Карлово, Сопот и Мъглиж във връзка с кандидатстването с проект по ОП „Регионално развитие”, мярка BG161 PO001/3.2-02/2011 – „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.

Целта на съвместния проект  е създаване на имиджов продукт на региона, създаване на туристически бранд, разпознаваем от потребителите, търсене на нови пазари на регионалните продукти, насърчаването на предлагането на туристически услуги извън сезона и др.

Обявената мярка за маркетинг на дестинациите с културно – историческо и природно наследство ще допринесе за развитието на потенциала и туристическата индустрия в региона, обхващащ тези съседни общини.  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е от 200 000 лв. до 500 000 лв. Кандидатът  трябва да има и задължителен собствен принос  от 5%.

Първата среща между представители на петте общини бе по инициатива на община Казанлък  през ноември 2011 г.

На втората работна среща, в Павел баня, бе представена концепцията на проекта, както и бе уточнено неговото наименование – „Долината на розите и тракийските царе”. На срещата присъстваха кметът на община Казанлък Галина Стоянова, кметът на община Мъглиж Господин Господинов,   кметът на Павел баня Станимир Радевски, зам.кметовете на градовете Карлово и Сопот, водещият експертен състав по проекта от София, координаторите по проекта от общините – партньори, представители на туристически фирми, музеи и др.

Крайният срок за подаване на предложенията е 15 март. 2012 г.

img_38311