Община Сопот

"Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2014-2015 година по утвърдени маршрутни разписания"

Уведомление за отваряне на ценова оферта

Документация за изтегляне

Договор № ОП-3/7

Уведомление за освобождаване на гаранция

Регистър за изплатени суми от периода 01.09.2014 г. до 31.07.2015 г.